Contact 0751512426

Supravegherea si verificarea periodica

RSVTI-ul este operatorul responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor.

 

In cazul aparatelor cu puteri nomilare 70 kW ≤ P ≤ 400 kW, a cazanelor de apa calda cu 70 kW ≤ P ≤ 400 kW si a cazanelor de abur de joasa presiune cu debitul Q ≤ 0,6 t/h ce deservesc institutiile publice, institutiile/unitatile de interes public sau societatile care ofera servicii publice, indiferent de forma de proprietate,organizare sau constituire, detinatorul/utilizatorul este obligat sa asigure operator autorizat RSVTI.

 

Autorizarea/reautorizarea RSVTI se efectueaza conform legislatiei in vigoare.

Alte Servicii